Velkommen til Tandplejens booking


Ved akut behov ring mellem kl. 08.00 og 10.00 og 12.00 og 13.30 på telefon 3250 7518 

Om Min Tandpleje

 
Med TK2 Borgerbooking kan borgerne se:

  • deres børns journaler
  • booke, flytte og aflyse aftaler
  • opdatere helbredsoplysninger
  • ændre kontaktoplysninger
  • modtage information og beskeder fra Tandplejen